preloader

Privacyverklaring

Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring en auteursrecht

Fotolokaal is onderdeel van Tekstlokaal en valt daarmee onder de privacyverklaring zoals bij Tekstlokaal omschreven.  

Op de foto’s van Fotolokaal berust, ook na de aankoop, auteursrecht. Foto's die zijn aangekocht zijn voor eigen gebruik van de opdrachtgever en mogen niet zonder toestemming van Fotolokaal worden gekopieerd en vermenigvuldigd. 

De foto’s van Fotolokaal die in opdracht zijn gemaakt, staan met toestemming van de opdrachtgevers op deze website en in het portfolio.